Het Innovatieplatform wil dat de overheid zich bij haar innovatiebeleid ook actief inzet voor mkb-bedrijven die vernieuwen door bestaande kennis toe te passen. De ondernemingsorganisatie VNO-NCW ondersteunt die visie. VNO-NCW is verheugd dat het Innovatieplatform de kernaanbevelingen overneemt van een gisteren gepresenteerd rapport van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en een Vijfpuntenplan van VNO-NCW zelf van vorig jaar.

Het VNO-NCW-plan bevat een lange lijst van aanbevelingen aan het kabinet, o.a. gericht op meer kennisvouchers, innovatieprestatiecontracten, versterking van de marktoriëntatie van hogescholen, een vraaggestuurd overheidsbeleid en extra investeringen in kennistoepassing.
Het Innovatieplatform onderscheidt koplopers, toepassers en overig mkb. Koplopers doen zelf onderzoek en ontwikkeling. Toepassers (200.000 bedrijven) vernieuwen zonder eigen uitvindingen. Het Innovatieplatform bepleit extra aandacht voor de toepassers, overigens niet ten koste van de koplopers.
Het actieplan van het Innovatieplatform sluit daarmee volledig aan bij het VNO-NCW-vijfpuntenplan 'Innovatiebevordering mkb' uit 2004. Het Innovatieplatform heeft bij de voorbereiding van dit plan intensief overleg gevoerd met het MKB-bedrijfsleven (via VNO-NCW en MKB-Nederland). Deze samenwerking heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Met het oog op succesvolle uitvoering van het actieplan van het Innovatieplatform wijst VNO-NCW op het belang van een heldere financiële onderbouwing.

bron:VNO-NCW