De ondernemingsorganisatie VNO-NCW en de Vereniging van Kamers van Koophandel gaan nauwer samenwerken. De voorzitters Schraven van VNO-NCW en Conyn van de Vereniging van Kamers van Koophandel hebben hiertoe maandag een protocol van samenwerking getekend. 

VNO-NCW en de kamers van koophandel/VKK verkeerden in het verleden nogal eens op gespannen voet met elkaar. Vooruitlopend op een definitieve standpuntbepaling van het kabinet op de positie van de kamers, hebben zij elkaar voor de komende tijd gevonden in afspraken over samenwerking. Er is een beter begrip en erkenning - mits goed afgebakend - van elkaars positie. Dit heeft geleid tot het opstellen en ondertekenen van een protocol van samenwerking. 
 
De afspraken leiden ertoe dat:  
-       de lasten voor ondernemingen substantieel omlaag gaan; 
-       de situatie transparanter wordt door een strikte scheiding tussen publiek en privaat; 
-       er efficiënter gewerkt wordt door centralisering en digitalisering van het handelsregister; 
-       op het gebied van regiostimulering nauw wordt samengewerkt tussen de kamers en de private organisaties. 
 
Beide partijen hebben goede nota genomen van het evaluatierapport 'Kamers van koophandel op een kruispunt', dat de staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Beide partijen hopen ook dat met de afronding van de evaluatie met dit rapport, en met inachtneming van het protocol van samenwerking, op korte termijn door het kabinet een definitief standpunt over de positie van de kamers kan worden vastgesteld. 
 
bron: VNO-NCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular