Den Haag, 3 december 2004 - De ondernemingsorganisatie VNO-NCW vraagt
de Tweede Kamer om minister Brinkhorst af te houden van splitsing van
de Nederlandse energiebedrijven. De minister wil verder gaan dan
Europese regelgeving vereist, en dat is volgens VNO-NCW voorzitter
Jacques Schraven 'spelen met vuur'. Hij waarschuwt voor stijgende
stroomprijzen, in plaats van dringend noodzakelijke lager tarieven.
 
 
In  een brief aan de Kamer zegt Schraven vandaag dat besluiten
over de structuur van de energiemarkt niet nationaal moeten worden
genomen, maar op Europees niveau. Alleen dan ontstaat een 
speelveld met voldoende keuzemogelijkheden voor afnemers, en
concurrentie die kan zorgen voor lagere stroomprijzen.  
 
VNO-NCW ondersteunt minister Brinkhorst in zijn aanpak om een vrije
Noord West Europese markt te realiseren. De nationale voorstellen van
de minister voor splitsing van de energiebedrijven staan daar echter
haaks op. Die aanpak kan leiden tot een geïsoleerde Nederlandse
stroommarkt, waar afnemers niet aan kunnen ontsnappen.  

Bron: VNO-NCW