De ondernemingsorganisatie VNO-NCW gaat samenwerken met de Russische werkgeversorganisatie RSPP (Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs). VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes en RSPP-voorzitter Alexander Shokhin hebben woensdag
in Moskou de samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De samenwerking is erop gericht om gezamenlijk de Nederlandse en Russische overheid aanbevelingen te doen die de wederzijdse handel en investeringen kunnen bevorderen.

VNO-NCW en RSPP organiseerden deze week in Moskou de eerste Nederlands - Russische Joint Business Council om daarover besluiten te nemen. Daarbij waren onder andere vertegenwoordigers aanwezig van Philips, Shell, Unilever, Campina, ING, Rabo, ABNAMRO, Gasunie, Gasterra en de vereniging van Bloemenveilingen. Aan Russische zijde waren o.a. Lukoil, Sistema en Libracapital aanwezig.

De Joint Business Council heeft drie werkgroepen ingesteld, voor technologiesamenwerking tussen bedrijven, energiebesparing en agro-industrie. Medio volgend jaar komen ze met beleidsaanbevelingen. Die komen dan aan de orde komen tijdens het formele overleg tussen de Nederlandse en Russische ministeries van Economische Zaken, de 'Gemengde Economische Commissie'.

Rusland wordt voor Nederland een steeds belangrijker handelspartner. De Nederlandse export naar Rusland groeit sterk en bedroeg in 2005 4,2 miljard euro. De import stijgt evenzeer en bedroeg 8,3 miljard euro. De totale investeringen van Nederland in Rusland bedragen ongeveer 8 miljard euro.

bron:VNO-NCW