VNO-NCW is tegen de manier waarop het kabinet de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in 2007 wil financieren. De ondernemingsorganisatie beschouwt de wijze van financiering als een 'sigaar uit eigen doos', die bovendien zeer schadelijk uitpakt voor het fiscale vestigingsklimaat en voor ondernemingen die sterk innoveren. Dit zegt VNO-NCW in een reactie op het plan van het kabinet om de winstbelasting te verlagen tot 27 procent. De organisatie is voorstander van een verlaging van het vpb-tarief, maar vindt dat deze moet worden gerealiseerd via een (netto) lastenverlichting.

Nu het kabinet kiest voor financiering via lastenverzwaringen elders, dreigt een pakket maatregelen dat de fiscale concurrentiepositie van Nederland zal verslechteren. Met deze tweede ronde van vpb-verlaging investeert het kabinet allerminst strategisch in een structurele versterking van de Nederlandse economie. 'Op deze manier is het middel erger dan de kwaal', aldus VNO-NCW. 
 
Door de maatregelen die kabinet voorstelt, zoals het beperken van de deelnemingsvrijstelling en de mogelijkheden voor verliesverrekening, zal onze vennootschapsbelasting qua structuur niet meer zal voldoen aan de internationale maat, aldus VNO-NCW. Ook de voorgestelde beperking van de afschrijvingsmogelijkheden op onroerend goed en de beperking van de aftrek van gemengde kosten is volgens VNO-NCW ongewenst. 
 
VNO-NCW noemt het ook een 'teleurstelling' dat het kabinet in zijn plan niet voorziet in een speciale lagere vpb-heffing voor bedrijven die kennis ontwikkelen en gebruiken. De organisatie heeft eerder gepleit voor een aparte 'kennisbox' voor royalty's met een verlaagd tarief. Zo'n maatregel zou de plannen van de minister-president ondersteunen om de kenniseconomie te bevorderen. 
 
bron:VNO-NCW