De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft in 2004 de naleving van het Warenwetbesluit cosmetische producten gecontroleerd. De controles waren gericht op de aanwezige concentratie UV-filters in antizonnebrandmiddelen. Ook is naar aanleiding van de gevonden gehaltes aan UV filters de etikettering van de antizonnebrandmiddelen beoordeeld. Bij 17 (10%) van de 160 monsters overschreed het gehalte aan UV-filter de toegestane waarde. Bij 16% van de monsters werden afwijkingen aan de etikettering geconstateerd, de aanwezige UV filters en de etiketvermelding stemmen niet overeen.

Voor dit onderzoek heeft de VWA, in tegenstelling tot vorig onderzoek, monsters met hoge beschermingsfactoren bemonsterd, namelijk met SPF (Sun Protection Factor) 20 of hoger. Volgens de Europese wetgeving mogen zonnebrandmiddelen uitsluitend UV-filters tot een bepaalde concentratie bevatten die na een wetenschappelijke beoordeling door het SCCNFP (Wetenschappelijk Comità© voor Cosmetische en Non-food Producten) van de Europese Commissie zijn toegelaten. Te hoge concentraties kunnen risico's leveren voor de gebruiker, zoals huidirritaties of allergische reacties. De lijst van toegestane middelen is opgenomen als bijlage VII van het Warenwetbesluit cosmetische producten.

De verhandelaars van cosmetica met te hoge gehaltes UV filters of afwijkingen van etikettering hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen.

bron:VWA