(Persbericht) Op zaterdag 7 mei om 14:00 wordt het vernieuwde pand van de Voedselbank Amsterdam Oost geopend door Lieke Thesingh (GroenLinks), stadsdeelwethouder stadsdeel Oost. Naast voldoende ruimte voor intakegesprekken en ondersteunende activiteiten is er in het pand aan de Eerste Oosterparkstraat 112 ook een eigen supermarkt gevestigd ten behoeve van de nog altijd groeiende groep klanten.

"De afgelopen jaren vond de uitgifte van voedsel via pakketten plaats" vertelt Erik de Boer, coà¶rdinator van de Voedselbank in Oost. "Op basis van de gezinssamenstelling kregen de klanten - op dit moment ongeveer 90 huishoudens - een van te voren samengesteld pakket. Of een klant nu wel of niet rijst, pasta of hagelslag nodig had, het zat in het pakket. In de nieuwe opzet krijgen de klanten een fictief budget waarvoor ze in onze supermarkt zelf artikelen mogen uitzoeken".

Niet alleen wordt op deze manier de voedselhulp zo beter afgestemd op de individuele behoefte, ook biedt dit de klanten de gelegenheid om de training "Op Eigen Kracht" in de praktijk te brengen. Deze budgettraining wordt door de Voedselbank Amsterdam, in samenwerking met de verschillende instanties voor maatschappelijke dienstverlening, aan alle klanten van de Voedselbank Amsterdam aangeboden om hun zelfredzaamheid te bevorderen.

"We zijn er trots op dat we het pand, in bruikleen van woningcorporatie Stadgenoot, met behulp van donaties van de medewerkers van stadsdeel Oost en Rabobank Amsterdam Oost hebben kunnen omtoveren tot dit multifunctionele centrum. Op deze manier kunnen we de komende jaren de hulp zo goed mogelijk blijven bieden. En dat zal nog hard nodig zijn."

Noot voor de redactie:
Programma zaterdag 7 mei 2011
13.30 Inloop
14.00 Welkom door Erik de Boer, coà¶rdinator Voedselbank Amsterdam Oost, en Stan Poels, voorzitter Voedselbank Amsterdam
14.20 Opening door Lieke Thesingh, stadsdeelwethouder Amsterdam Oost

Adres: 1e Oosterparkstraat 112 (tussen Wibautstraat en OLVG)
Genodigden: vrijwilligers, klanten, partners, omwonenden en overige geïnteresseerden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik de Boer, coà¶rdinator VBA Oost op 06 -1225 1330 of Cathelijne de Groot, assistent coà¶rdinator VBA Oost op 06 -3025 8235.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular