Minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en
Integratie) wil voor 1 mei duidelijkheid geven over mogelijke
aanpassingen van de lijst van veertig wijken. "We hebben de wijken
zorgvuldig geselecteerd en over de lijst is intensief contact
geweest met de gemeenten. Gemeenten moeten wel van heel goede huize
komen om mij te overtuigen", aldus de minister.

De bewindsvrouw reageert daarmee op de
vraagtekens die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
onlangs zette bij de criteria voor de selectie van de veertig
wijken. Die zijn geselecteerd op basis van achttien criteria
(indicatoren). De helft daarvan is gebaseerd op oordelen van
bewoners, de andere helft op harde feiten. Indicatoren gaan
bijvoorbeeld over inkomen, werk, opleiding, woningvoorraad,
bewonerstevredenheid en overlast. Vogelaar gebruikt de informatie
die de wijkentoer oplevert om voor de zomer een actieplan op te
stellen. De toer duurt van maart tot eind juni 2007.

bron:VROM