‘Heel bijzonder’, noemt
Vogelaar de rol en verantwoordelijkheid die corporaties
áchter de voordeur vervullen, door mensen die in de
problemen zijn geraakt te ondersteunen bij het vinden van
oplossingen. Corporaties komen deze huurders vaak op het spoor na
een huisbezoek. Dit noemde minister Vogelaar (WWI) tijdens de
slotbijeenkomst van het project Nieuwe coalities voor de wijk op 23
mei 2007 als één van de meest aansprekende zaken in
een eerste impressie van de 22 wijkbezoeken die zij heeft
bezocht.

Het is de minister opgevallen dat er in de
meeste wijken fysiek al veel stappen zijn gezet. Daarin hebben de
woningcorporaties een voortrekkersrol. De werkzaamheden van
corporaties op dit vlak zijn breed, tot het aankopen van panden
voor jonge ondernemers tot het faciliteren van maatschappelijk
vastgoed, aldus de minister.

Het grote vraagstuk is de
sociaal-economische positie van de bewoners. Daarnaast is wat haar
betreft de jongerenproblematiek een urgent item in de wijken. Voor
hen zijn er te weinig voorzieningen, variërend van onderwijs
tot vrije tijd. Op het vlak van mengen van zwarte en witte scholen
verwacht de minister een actieve houding van ouders.

Een ander punt dat Vogelaar tijdens de
wijkbezoeken heeft opgevangen, is de veelheid van projecten die in
wijken worden opgezet om nieuwe beleidsplannen ten uitvoer te
brengen. Projecten zijn tijdelijk, en leveren vaak meer rompslomp
dan constructieve verbeteringen is de klacht.

Vogelaar zegt, ondanks de problemen in de
wijken, wel positief verbaasd te zijn over de energie die in de
wijken zit, dat wil zeggen in de mensen. Ze is door bewoners op
haar wijkentoer vaak aangesproken op de term
‘probleemwijken.’ Bewoners ervaren dit vaak anders,
daarom wil de minister voortaan spreken over
‘aandachtswijken.’

bron:AEDES