De SP wil een spoeddebat met minister
Vogelaar van Wonen over haar weigering om een verhoging van de
eigen bijdrage te schrappen voor ontvangers van de huurtoeslag. Een
Kamermeerderheid heeft het kabinet hierom gevraagd, maar de
PvdA-bewindsvrouw liet vrijdagavond aan de Kamer weten dat ze hier
geen gehoor aan geeft. SP-Kamerlid Paulus Jansen vindt het
ongelofelijk dat Vogelaar de eerste de beste aangenomen motie op
haar terrein gelijk naar de prullenbak verwijst.

Tijdens Balkenende-II was besloten om 210
miljoen euro te bezuinigen op de huurtoeslag. Dat betekent per
ontvanger van huurtoeslag 200 euro minder subsidie per jaar. Die
bezuiniging zou in vier jaar worden doorgevoerd, waarvan het
laatste stukje in 2007.

'Zowel PvdA, CDA als ChristenUnie hadden
in hun verkiezingsprogramma's veel geld

uitgetrokken voor de verbetering van de
huurtoeslag,' brengt Paulus Jansen in

herinnering. 'De PvdA van Vogelaar wilde
zelfs de totale bezuiniging van 210 miljoen terugdraaien. Bij het
knutselen aan het regeerakkoord zijn deze mooie voornemens
verdwenen. En nu wordt zelfs een minuscule verbetering van 13
miljoen euro geblokkeerd. Daarom wil ik snel een debat, zodat CDA
en PvdA kunnen laten zien of ze hun eigen uitspraken écht
serieus nemen.'

bron:SP