Op een kalkoenenbedrijf in Tsjechië
is vogelgriep vastgesteld. Minister Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten dat per direct
transportauto's waarmee broedeieren of levend pluimvee zijn
vervoerd van of naar Tsjechië, in Nederland een extra
reiniging en ontsmetting moeten ondergaan.

Het virus is opgedoken op een
pluimveebedrijf in het district Usti nad Orlici, ongeveer 150
kilometer ten oosten van de hoofdstad Praag. De Tsjechische
autoriteiten hebben laten weten dat ongeveer 1800 van de 6000
kalkoenen aan het virus zijn bezweken.

Tsjechië neemt alle noodzakelijke
maatregelen die volgens de EU verplicht zijn, zoals het ruimen van
de besmette dieren, het instellen van een beschermingsgebied van 3
km en een toezichtgebied van 10 km.

bron:LNV