Het College voor Zorgverzekeringen concludeert dat het herziene subsidieplafond het mogelijk maakt in 2005 om nog 23.500 persoonsgebonden budgetten toe te kennen. Dit staat in het CVZ-onderzoeksrapport `Subsidieplafond pgb nieuwe stijl 2005' dat staatssecretaris Ross vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2004 steeg het aantal budgethouders met 5.600. In de Tweede Kamer waren al diverse keren vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat er een tekort werd verwacht.

Een aantal zorgkantoren had begin januari al (bijna) geen budget meer om pgb's aan cliënten te verlenen. Ross had het CVZ gevraagd om onderzoek te doen naar de oorzaak van het bereiken van het subsidieplafond. àƒÆ’?à©n van de oorzaken ligt volgens het CVZ in de verdeling van het totale pgb-budget over de zorgkantoorregio's. Het CVZ stelt voor om een betere verdeling van het totale pgb-budget mogelijk te maken door een `wachtlijstmiddelenfonds' in te stellen. Met dat fonds kunnen zorgkantoren die sneller dan andere zorgkantoren tegen hun subsidieplafond oplopen, toch pgb's aan hun cliënten blijven verlenen. Ross neemt dit advies over en vraagt het CVZ om de huidige verdeelsystematiek nog eens kritisch tegen het licht te houden.

De staatssecretaris verhoogde begin dit jaar het pgb-subsidieplafond met 14,4 miljoen om de mogelijkheden van zorgkantoren te verruimen. Ook gaf Ross toestemming pgb's toe te kennen tot 110 procent van het subsidieplafond. Het CVZ-onderzoek bevestigt met deze maatregelen voldoende ruimte voor de zorgkantoren ontstaat om pgb's toe te kennen.

In het najaar stelt Ross het subsidieplafond voor 2006 vast.

bron:CVZ