De hoofddirecteur van de ANWB, de heer G. van Woerkom, heeft zitting genomen in het comità© van aanbeveling van het Jaar van de Folklore. Het Jaar van de Folklore is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Van Woerkom maakt deel uit van een illuster gezelschap dat vandaag bekend is gemaakt.

Van Woerkom erkent de waarde van folklore: 'Steden, dorpen en gebieden kunnen zich ermee onderscheiden en het biedt een scala aan mogelijkheden om het toeristisch aanbod te vergroten'. Folklore heeft niet alleen een toeristische of economische waarde. Het is volgens de duizenden mensen die zich er in Nederland mee bezighouden ook gewoon leuk en gezellig om te doen. Het heeft bovendien educatieve waarde: met folklore kun je de geschiedenis aan den lijve ondervinden.  
 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur weet zich bij de organisatie van het themajaar gesteund door een aantal sleutelorganisaties op folkloregebied. Samen met hen werd 2005 uitgeroepen tot het Jaar van de Folklore. Daarmee wil het Centrum, het landelijk instituut voor het immateriële erfgoed, laten zien dat folklore in Nederland là©à©ft en iedereen die zich voor folklore inzet in het zonnetje zetten. Inmiddels hebben zich al tweehonderd deelnemers aangemeld.  
 
In het hele land zijn honderden grote en kleine manifestaties gepland, tot aan de officiële afsluiting op 22 oktober in Fort Voordorp te Utrecht. Er zitten prachtige evenementen bij. Op 28 juli wordt Ballum op Ameland omgetoverd in een dorp omstreeks 1900, waarbij de bewoners in authentieke kleding zijn gehuld en er folklore-optredens en een ambachtenmarkt zijn. Op 18 september komen uit alle delen van Europa reuzen naar Oisterwijk, waar ze samen met mirlitonfanfares en andere 'wandelende folklore' optocht lopen. Er wordt ook een nieuwe reus ten doop gehouden en verschillende gildes geven acte de prà©sence. Op 22 oktober is de Nationale Volkscultuurdag, de afsluiting van het themajaar. Deze dag geeft een dwarsdoorsnede van alles wat in Nederland op folkloregebied gebeurt.

bron:Nederlands Centrum Volkscultuur

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular