De bio-industrie voegt al jaren
structureel antibiotica toe aan veevoeders. Het zorgt ervoor dat
kalveren, varkens en kippen sneller groeien. Terwijl er minder voer
nodig is. Ook produceren de dieren daardoor minder mest, hetgeen
helpt bij het terugdringen van het mestoverschot.Deze economische
factoren hebben echter een ernstig gevolg voor de
volksgezondheid.

Bepaalde bacteriën bouwen namelijk
afweer op, worden resistent en kunnen niet langer bestreden worden
met antibiotica. Zoals de Staphilococcus Aureus, normaal gesproken
een onschuldige steenpuistbacterie. Bij mensen met een verminderde
weerstand kan deze bacterie echter ernstige ziekten veroorzaken als
longontstekingen, bloedvergiftiging en botinfecties.

Onbehandelbare infecties

Als deze stafylokok resistent is voor de
gangbare antibiotica 'hebben we een probleem en zullen we voor het
eerst te maken krijgen met een onbehandelbare infectie,' aldus
A.M.N. Makdoembaks, medicus. De arts wijst op onderzoek van de
medisch microbiologen Van den Boogaard en Stobberingh, die hun
bevindingen al tien jaar geleden publiceerden in vooraanstaande
medische tijdschriften. 'Het is onbegrijpelijk dat de overheid op
de hoogte is en geen maatregelen neemt, terwijl de problematiek
internationaal onderkend wordt.'

RIVM

Volgens Makdoembaks constateerde Andreas
Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en als microbioloog verbonden aan het Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis, in 2005 dat varkenshouders resistente MSRA-besmettingen
hadden opgelopen via hun veestapel. Het RIVM suggereerde vervolgens
in 2006 dat in het antibiotcagebruik in de veehouderij de oorzaak
kon liggen. 'Daarna is er niets meer gebeurd,' aldus Makdoembaks.
'De volksgezondheid loopt gevaar. Mensen worden ziek en het
infectieziektenbestrijdingsbeleid anticipeert niet. Economische
argumenten wegen blijkbaar zwaarder.'

bron:Bureau A tot Z