Volvo breidt haar succesvolle biogas project uit van Zweden naar andere Europese landen. Sinds het einde van de jaren '90 werken Volvo en het gemeentebestuur van Gà¶teborg in West-Zweden samen om het gebruik van biogas als brandstof te stimuleren. Het project is zo succesvol, dat het nu wordt uitgebreid naar andere landen.

In West-Zweden rijden momenteel 3.000 auto's op biogas en zijn er 19 pompstations waar deze brandstof kan worden getankt. Door de toepassing van biogas wordt elke maand ruim een half miljoen liter benzine minder verbruikt, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk is gereduceerd. De emissie van kooldioxide bijvoorbeeld is met 630 ton afgenomen.  
Ook vanuit het buitenland is er veel belangstelling voor het project. Reden voor Volvo de West-Zweedse regio en de Kamer van Koophandel in Gà¶teborg om de handen ineen te slaan en een nieuw project op touw te zetten: Biogas Cities. Het doel: de internationale promotie van biogas als brandstof voor auto'ss en van de biogastechnologie.  
  
Het geheim van het succes van het Biogas project zit hem in de unieke samenwerking. Alle deelnemers proberen het rijden van auto's op biogas zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo biedt de gemeente Gà¶teborg gratis parkeerplekken aan voor auto's op deze brandstof en krijgen taxi's op biogas een financiële tegemoetkoming. Ook de infrastructuur rondom het tanken van biogas is geoptimaliseerd. Volvo Cars heeft op haar beurt met de Bi-Fuel auto's fors geïnvesteerd in de technologie waarmee biogas geschikt wordt gemaakt als brandstof. Gezamenlijk is op deze manier een aantrekkelijk alternatief voor benzine en diesel ontwikkeld. 
 
Zweden neemt op het gebied van door biogas aangedreven auto's dus een prominente plek in. Niet voor niets rijden er in Gà¶teborg momenteel de meeste biogas-aangedreven auto's en bussen ter wereld. Biogas biedt dan ook verschillende voordelen: het kan lokaal worden geproduceerd uit diverse soorten organisch afval. Daarnaast zorgt de verbranding van biogas voor een nagenoeg te verwaarlozen uitstoot van schadelijke stoffen. Wat de distributie van autogas in Zweden betreft: op dit moment is op 45 procent van de distributiepunten biogas verkrijgbaar, op de andere 55 procent aardgas. Hiermee wordt de uitstoot van schadelijke stoffen in vergelijking met benzine tot 55 procent teruggedrongen. 
 
Volvo's Bi-Fuel technologie werd in 1995 voor het eerst geïntroduceerd in de Volvo 850 en sindsdien heeft de ontwikkeling niet stil gestaan. In 2001 begon men met de productie van de laatste generatie Bi-Fuel-motoren, die zowel door methaan als door benzine worden aangedreven. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal verkochte Bi-Fuel-auto's. Inmiddels hebben ruim 12.000 Volvo's met deze aandrijving de showrooms verlaten, waarvan 7.500 op methaan. Volvo Speelt op het gebied van Bi-Fuel-aangedreven auto's dan ook een leidende rol. 
 
De mogelijkheid op zowel benzine als methaan te rijden is ideaal voor de bestuurder, maar ook voor het milieu. Een Bi-Fuel-motor heeft namelijk een lagere uitstoot van schadelijke stoffen en een economisch brandstofverbruik, zonder dat het rijplezier, comfort en veiligheid hieronder te lijden hebben. Methaan kan op twee manieren worden gewonnen: uit de aardkorst in de vorm van aardgas of uit organisch materiaal in de vorm van biogas. De emissie van koolstofdioxide, dat in grote mate bijdraagt aan het broeikaseffect, ligt bij methaan zo'n 25 procent lager dan bij het rijden op benzine. En omdat biogas deel uitmaakt van de natuurlijke kringloop, draagt het op geen enkele manier bij aan het vergroten van het broeikaseffect.  
 
bron:Volvo