De rechtbank te Roermond is het in belangrijke mate eens met de officier van justitie van het Functioneel parket die o.a. 3 ½ jaar gevangenisstraf heeft geëist voor veediefstal. Naast deze gevangenisstraf dient het vee te worden teruggegeven aan degenen bij wie het is gestolen.

De dader is gedurende langere tijd op grote schaal bezig geweest met veediefstallen bij agrariërs in Limburg, Noord-Brabant en het grensgebied. Hiermee heeft hij grote onrust veroorzaakt.

De overwegingen van de rechtbank ten aanzien van het vonnis maken nog eens extra duidelijk hoe ernstig de feiten worden gezien. De rechtbank stelt in het vonnis onder andere dat het moeilijk is de wei en de stal waar het vee zich bevindt te beveiligen en dat de dader van deze kwetsbaarheid gebruik heeft gemaakt.

Ook het feit dat de voedselveiligheid, door de handelwijze van de dader (manipulatie van het Identificatie- en Registratiesysteem Runderen waardoor de herkomst van runderen niet is na te gaan), mogelijk in gevaar is gebracht, heeft meegewogen in de opgelegde straf.

Ten aanzien van de strafbaarheid van de dader heeft de rechtbank meegewogen dat de dader reeds eerder veroordeeld werd wegens diefstal en voor feiten met betrekking tot de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

bron:OM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular