De Amersfoortse kantonrechter heeft beslist dat hij geen extra beslissing hoeft te nemen over de voogdij van baby Donna. Er is namelijk geen sprake van een gezagsvacuà¼m na de beslissing van de Rechtbank Utrecht van 26 oktober.
Zolang deze beschikking niet onherroepelijk is (er is immers nog hoger beroep mogelijk) blijft de voorlopige voogdij bij Bureau Jeugdzorg.

Ook heeft de kantonrechter bepaald dat de pleegouders van Donna niet met de voorlopige voogdij kunnen worden belast. Voorlopige voogdij is namelijk een maatregel van kinderbescherming, en geen gezagsmaatregel. De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen is opgedragen aan een stichtingen als bedoeld in de Wet op de Jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg). Daarom zouden de pleegouders niet met de voorlopige voogdij over Donna kunnen worden belast.

bron:Rechtbank Utrecht