Meet en weet het heersend sentiment op internet

Utrecht, 7 juli 2009

Vanaf vandaag kan iedereen op de website www.WhoRules.nl het sentiment rondom onderwerpen meten, vergelijken en delen met collega´s of vrienden. WhoRules.nl kan uitrekenen wie of wat populair is op internet. WhoRules.nl is Your Reality Today.

Op internet wordt over alles en iedereen een mening gevormd en op alles wordt gereageerd. Voetbalclubs, politici, mobieltjes, restaurants en vakanties. De meningen kunnen positief of negatief zijn. Vaak is het ontstaan en de ontwikkeling van deze meningsvorming moeilijk te overzien. Is Wouter Bos nu populairder aan het worden? Is het sentiment rondom Apple positiever dan rondom Microsoft? De website WhoRules.nl biedt de oplossing. Vanaf vandaag kan iedereen het sentiment op internet meten op WhoRules.nl. Gebruikers tikken à©à©n of meerdere onderwerpen in en zien meteen het huidige sentiment rondom het onderwerp op internet. Bij meerdere onderwerpen is ook direct het verschil te zien in sentiment. Om te weten wie of wat populair is op internet, kan men een dagelijkse check doen op WhoRules.nl.

Hoe werkt het?

WhoRules.nl gebruikt geavanceerde taaltechnologie. WhoRules.nl analyseert informatiebronnen gegenereerd door media en gebruikers en bepaalt aan de hand van het taalgebruik in deze bronnen het sentiment over het onderwerp. Hoe positiever het taalgebruik hoe populairder. Er zijn vele andere mogelijkheden om populariteit en sentiment te meten. Recent heeft Google bijvoorbeeld de Google Barometer geïntroduceerd. Google berekent het sentiment van sectoren op basis van specifiek gebruikte zoektermen. WhoRules.nl doet dat op op basis van analyse van de informatiebronnen zelf, wat een scherper inzicht geeft in wat mensen daadwerkelijk online zeggen.

Initiatief van Teezir

WhoRules.nl is een initiatief van zoektechnologiebedrijf Teezir (www.teezir.com). Teezir bouwt en onderzoekt hoogwaardige zoektechnologiediensten voor organisaties. WhoRules.nl wordt reeds ingezet binnen marketingorganisaties. De gratis publieksdienst is ontwikkeld om de ervaringen en het gebruik van het grote publiek te analyseren en deze analyse weer te gebruiken voor verdere ontwikkeling van de zoekdienst.

Ambitie

De ambitie van WhoRules.nl is het ontsluiten van alle heersende (actuele) online sentimenten in Nederland voor een breed publiek. WhoRules.nl wil daarbij een aantal suggesties aan de hand doen, maar de gebruiker is zelf in de driving seat. Zelf zoeken, publiceren en delen met anderen staat centraal. De huidige website is de eerste publieksversie die live gaat. In september introduceert Teezir een tweede versie waarin gebruikers nieuwe bronnen kunnen suggereren die aan de dataset moeten worden toegevoegd. Tijdens de komende periode kunnen gebruikers al suggesties geven aan WhoRules.nl over de bronnen die later kunnen worden toegevoegd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de populariteitsmeter op www.WhoRules.nl. Meer informatie over Teezir vindt u op www.teezir.com.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Victor van Tol: [email protected], 06 1088 6451 of 030 267 9648

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular