Retourtax te Doetinchem ontdekt gat in de Nederlandse   

BTW-wetgeving, c.q. uitvoeringsbeschikking/-besluit OB 1968. 

 
Bedrijven buiten de EU hebben over meerdere jaren ten onrechte dubbel
BTW terugontvangen, omdat de belastingdienst welke de restitutie
verzoeken voor buitenlandse bedrijven afwikkelt, niet kon weten dat
deze BTW al was verrekend door de (beperkt) fiscaal vertegenwoordiger
en de betaalde BTW ook terugbetaalt. Het kan landelijk wel om miljoenen
aan dubbel uitbetaalde BTW gaan. De belastingdienst is ten aanzien van
deze zaak al op bezoek geweest bij Retourtax in Doetinchem en beraadt
zich hoe het gat gedicht kan worden.  
 
Bij een recente aanvraag voor een cliënt uit de U.S.A., welke cliënt
o.a. alle Nederlandse inkoopfacturen aan Retourtax zendt, nam
Retourtax, omdat er onduidelijkheid was over de verleende
dienstverlening op een bepaalde factuur, contact op met de leverancier
van deze dienst. Dit bleek een expeditiebedrijf in Rotterdam te zijn,
welke (toevallig) ook als (beperkt) fiscaal vertegenwoordiger optrad
voor dezelfde cliënt.  
 
Het bleek dat deze dienstverlener, in zijn functie als fiscaal
vertegenwoordiger, de BTW die hijzelf aan de amerikaanse klant had
berekend, al op zijn eigen reguliere omzetbelasting-aangifte als
fiscaal vertegenwoordiger had verrekend. Dit mocht hij doen conform een
Mededeling uit 1994 van de belastingdienst, omdat zijn met BTW belaste
diensten volgen op dezelfde geïmporteerde goederen. (Andere EU-landen
kennen deze regeling niet) Dat dit was gebeurd, bleek uit geen enkele
mededeling op de betreffende factuur. Omdat de amerikaanse cliënt
meerdere (beperkt) fiscaal vertegenwoordigers in Nederland heeft
aangesteld, is dit zeer waarschijnlijk ook bij andere inkoopnotas,
waarop Nederlandse BTW staat, gebeurd.   
 
Europees BTW restitutie bureau RETOURTAX te Doetinchem (opgericht in
1985 en momenteel met 6 medewerkers) verzorgt voor ca. 1.000 cliënten
wereldwijd de restitutie van in Europa betaalde (invoer) BTW. 
 
 
Het bureau werkt in het algemeen voor grotere bedrijven, die in
principe steeds internationaal werkzaam zijn. Voor deze bedrijven
verzorgt men de reguliere buitenlandse omzetbelasting aangiftes en doet
men BTW-restitutieverzoeken op basis van de 8e en 13e EG BTW richtlijn.
 

Bron: RETOURTAX- EUROPEAN VAT REFUND