Dinsdag 6 maart 2007 is een 53-jarige
Nederlander door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol
aangehouden. Hij is vervolgens naar Arnhem gebracht en door de
politie gehoord. De verdachte is vrijdag 9 maart voorgeleid bij de
rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft de vordering
bewaring toegewezen.

In augustus 2005 is aangifte gedaan tegen
de (toen) 52-jarige Nederlander wegens verdenking van seksueel
misbruik van kinderen in Bangladesh. Daarop is door de politie,
onder leiding van het OM, een strafrechtelijk opsporingsonderzoek
ingesteld. De Nederlander heeft zichzelf in een zeer vroeg stadium
van het onderzoek bij de politie gemeld. De Nederlander is toen
door de politie gehoord. Op dat moment was er te weinig materiaal
om de Nederlander als verdachte aan te merken.

Het OM te Arnhem heeft in maart 2006, via
het Ministerie van Justitie, een rechtshulpverzoek aan Bangladesh
gezonden.

Het rechtshulpverzoek bevat een verzoek om
onderzoek ter plaatse te laten verrichten door Nederlandse
opsporingsambtenaren, waaronder het horen van slachtoffers.

Sinds de aangifte in augustus 2005 zijn
diverse getuigenverklaringen opgenomen. Op basis daarvan is een
redelijk vermoeden (van schuld) ontstaan en wordt de Nederlander nu
als verdachte aangemerkt.

Het onderzoek wordt voortgezet. Lopende
het onderzoek kunnen geen verdere mededelingen gedaan worden.

bron:OM