Bestaande huiszoekprojecten moeten worden uitgebreid, zodat voorkomen kan worden dat ouderen afglijden in een totaal sociaal isolement. Daarnaast moeten bemoeizorgprojecten gestimuleerd worden, waarbij vereenzaamde ouderen actief worden opgespoord en bezocht. Dat vinden het Nationaal Fonds Ouderenhulp en de MOgroep, brancheorganisatie voor onder meer het welzijnswerk voor ouderen.  

Als we niets doen zullen trieste situaties van ouderen die zichzelf verwaarlozen of totaal vereenzamen toenemen. In de toekomst zal dit, met het groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen, de verminderde sociale samenhang en de vraaggestuurde zorg, alleen maar vaker opduiken, zo denken beide organisaties. Het welzijnswerk voor ouderen doet al jarenlang huisbezoeken, maar helaas wil niet iedere gemeente hierin investeren.  
 
Naast de uitbreiding van de huiszoekprojecten willen beide organisaties bemoeizorgprojecten stimuleren, waarbij vereenzaamde ouderen actief worden opgespoord en bezocht.  Deze ouderen kunnen opgespoord worden via het ouderenwerk, de thuiszorg, maaltijdprojecten . maar ook de postbode, de buurtagent of de buurtbewoners kunnen een signalerende functie hebben. Doel is deze ouderen weer in contact te brengen met de reguliere hulpverlening.  
  
Het Nationaal Fonds Ouderenhulp en de MOgroep vrezen dat het aantal ouderen dat totaal vereenzaamt en verwaarloost de komende jaren toeneemt. Het beleid is erop gericht om ouderen steeds langer zelfstandig te laten wonen. Daarnaast is de zorg vraaggestuurd, waarbij de patiënt zelf om zorg vraagt. Het aantal dementerende ouderen neemt de komende jaren fors toe; er is een stijgende groep ouderen zonder sociaal netwerk. Zij maken geen gebruik van deze voorzieningen , weten ze niet te vinden of zijn niet in staat om hulp te vragen. Hierdoor ontstaan er gaten in de hulpverlening, die bij ouderen kunnen leiden tot vervuiling, angst- en onveiligheidsgevoelens, financiële problemen, overmatig drank- of medicijngebruik en totale vereenzaming.  
 
Onlangs kwam het verhaal naar buiten over een vrouw die in Amsterdam jarenlang dood in haar woning lag. 
       
bron:Nationaal Fonds Ouderenhulp