Staatssecretaris Van Geel zal de Tweede Kamer voorlopig geen aangepaste
ministeriele regeling voor luchtkwaliteit voorleggen. Dat schrijft hij
vandaag aan de Tweede Kamer naar aanleiding een reactie van de Raad van
State op zijn plan. Deze reactie, officieel Voorlichting, is ook aan de
Kamer gestuurd.

Nederland moet voldoen
aan Europese normen voor luchtkwaliteit Voor stikstofdioxide moet de
norm uiterlijk in 2010 bereikt worden, voor fijn stof al in 2005. Uit
het Nationaal luchtkwaliteitsplan van begin 2005 blijkt dat Nederland
dat met de huidige maatregelen niet haalt. Het kabinet heeft naar
aanleiding van dit plan al besloten dat extra maatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren noodzakelijk zijn. 

Nederland wilde verkennen of de Europese eisen voor luchtkwaliteit
niet voor alle gebieden dienen te gelden. Vanwege de bescherming van de
volksgezondheid zou er onderscheid gemaakt kunnen worden tussen
gebieden waar wel en geen mensen wonen. Het blijkt dat een dergelijk
interpretatie niet goedgekeurd kan worden zonder expliciete toestemming
van de Europese Commissie.  
Nederland heeft deze
toestemming van de Europese Commissie nog niet. Staatssecretaris Van
Geel zal daarom nu geen aangepaste ministeriele regeling aan de Tweede
Kamer aanbieden, die van zo een onderscheid uitgaat.   
  
Verder
blijkt uit het Nationaal Luchtkwaliteitsplan dat de normen voor fijn
stof niet tijdig bereikt kunnen worden. Belangrijke reden hiervoor is
dat dit stof voor het overgrote deel van natuurlijke oorsprong is of
vanuit het buitenland komt. Nederland wilde overwegen om niet in alle
gevallen heel strikt aan deze normen vast te houden. De Raad van State
acht dit echter juridisch niet in al die gevallen mogelijk.  
  
Eind
april spreekt staatssecretaris Van Geel met de Tweede Kamer over het
onderwerp luchtkwaliteit. Tot die tijd zal hij zich beraden op de
situatie die nu lijkt te ontstaan, waarin de ruimte voor interpretatie
van Europese regels beperkt lijkt te zijn.  

bron:ministerie VROM