Minister Peijs heeft haar plan voor het gunnen van de exploitatie van de Betuweroute voor een kortlopende concessieduur van drie tot vijf jaar niet door de Kamer weten te slepen. De Kamerleden waren unaniem in hun oordeel dat ze de markt op moest. Andere bedrijven mogen alsnog meedingen naar de commerciële taken en eventueel ook het beheer en onderhoud van de lijn.

De Kamerleden stelden ook nog een belangrijke randvoorwaarde. De exploitatie van beheer en onderhoud mag volgens de Kamer niet blokkerend werken op het aanbesteden van de commerciële taken. Het ligt nu voor de hand dat de minister, conform europese regels een aanbestedingsdocument gaat maken met daarin een aantal selectie- en gunningscriteria die mede zijn afgeleid uit de referentiecase waaraan ook het bod van Havenbedrijf en ProRail was getoetst. Bert Klerk zei na afloop van het overleg te twijfelen of de door de minister ingeslagen weg garandeert dat op 1 januari 2007 de eerste goederentreinen over de Betuweroute zullen rijden. Hij voorziet flinke risico's dat dat niet lukt. ProRail en Havenbedrijf zijn graag bereid al het werk dat is gestoken in de Businesscase alsnog toe te lichten omdat door beide organisaties de markt uitvoerig is geconsulteerd. Dit leidt naar de mening van Klerk tot het inzicht dat de Betuweroute binnen 15 jaar kostendekkend is te exploiteren. "In de businesscase  dekken we và³à³r 2010 alle variabele kosten (Havenspoorlijn + A15 tracà©) en tussen 2015 en 2020 denken wij volledige kostendekking te bereiken. Voor het nieuw aangelegde A15-tracà© kan de volledige kostendekkingsgraad overigens al in 2015 worden bereikt".

bron:Prorail