Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat voert een aantal versimpelingen door in de regels voor de APK van auto's. Dat kan Nederlandse burgers jaarlijks in totaal E 10,1 miljoen en bedrijven 8,5 miljoen euro schelen. Peijs wijzigt gelijk de Wegenverkeerswet waardoor het mogelijk wordt de frequentie van de APK-keuring in de toekomst eventueel te verlagen. Of de minister de frequentie daadwerkelijk aanpast, laat zij afhangen van de uitkomsten van een Europees onderzoek naar de APK.

De Tweede Kamer had eerder dit jaar vragen gesteld over de APK-frequentie. De minister heeft toen al aangegeven dat zij de gevolgen van de vermindering van de
keuringsfrequentie voor het milieu en de verkeersveiligheid zou bestuderen en và³à³r de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat met een brief daarover zou komen. De Nederlandse APK-keuringeisen zijn vergeleken met de verplichtingen uit de betreffende EU-richtlijn. Uit de brief aan de Tweede Kamer blijkt dat de huidige APK op 30 punten simpeler kan. Peijs heeft besloten alle reducties door te voeren op à©à©n na (controle van niet-toegestane verlichting). Dit besluit levert autobezitters een financiële besparing op doordat door het laten vervallen van een aantal (29) keuringspunten uit het Voertuigreglement, de APK-keurmeester de keuring sneller kan uitvoeren en de tijdwinst die hier mee behaald wordt kan aan de klant worden doorberekend.  Enkele voorbeelden van keuringspunten die vervallen zijn:
- minder controlepunten bij de (administratieve) vergelijking tussen kentekendocument en afmeldscherm (= RDW-register): voertuigtype, merk, aantal wielen etc.;
- controle op de plaats van het identificatienummer (ook wel VIN of chassisnummer;
vergelijking kenteken vs. auto);
- wielbasis meten en breedte van de auto;
- controle van het aantal cylinders van de motor en het aantal deuren en assen;
- en geen remkrachtmeting bij het testen van de remmen op de weg.

Peijs heeft de Tweede Kamer daarnaast een onderzoek toegezegd naar de voor- en nadelen van een lagere frequentie van de APK. Op basis van de beschikbare gegevens heeft de minister geoordeeld niet tot wijziging over te gaan: naar verwachting heeft de lagere APK-frequentie schadelijke effecten voor het milieu door een hogere uitstoot en voor de verkeersveiligheid. Hogere kosten door onveiliger verkeer doen waarschijnlijk de besparing op de APK-kosten teniet. De maatregel levert volgens het ministerie per saldo dus geen lastenvermindering op.

Vanwege de onzekerheid over de consequenties wil minister Peijs de resultaten van het Europese onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de APK afwachten om vervolgens een beter gefundeerd besluit te kunnen nemen. De minister wil  wel  de wet alvast wijzigen om een eventueel toekomstig besluit tot een lagere APK-frequentie te zijner tijd snel te kunnen doorvoeren.

bron:VenW