Op last van het Functioneel Parket is de voorlopige maatregel met betrekking tot het schip Martens 7, in de middag van 28 september 2006 ingetrokken. De maatregel was getroffen om te voorkomen dat het binnenvaartschip bij de Afvalstoffenterminal Moerdijk (ATM) zonder toestemming van het OM zou vertrekken.

De maatregel wordt nu ingetrokken omdat er inmiddels voldoende zekerheid is dat de stoffen op milieuverantwoorde wijze worden verwerkt. De verwerking van de stoffen verloopt in overeenstemming met het beleid van het bevoegd gezag voor de verwerkingsinrichting, de Provincie Noord-Brabant. In het belang van het onderzoek worden er verder geen mededelingen gedaan.

bron:OM