Enschede 10-02-2005 - "Twee medewerkers van de politie Twente (45 en 50
jaar) zijn deze week door de korpsbeheerder schriftelijk op de hoogte
gebracht van het voornemen tot disciplinair ontslag met ingang van 1
maart 2005. De grond voor dit voornemen tot disciplinair ontslag ligt
in ernstig plichtsverzuim en in ongeschiktheid/onbekwaamheid voor de
functie van politieambtenaar.

Zoals te doen gebruikelijk in dergelijke procedures kunnen de
betrokkenen tegen dit voornemen hun bedenkingen maken. Vervolgens zal
dan de korpsbeheerder het besluit definitief kunnen maken. Tegen een
dergelijk definitief besluit kan vervolgens bezwaar en beroep worden
aangetekend bij de ambtenarenrechter.

Voor de goede orde: afgelopen dinsdag heeft het Hof in Arnhem bepaald
dat twee medewerkers van de politie Twente niet vervolgd zullen worden
wegens meineed. Alhoewel het bovenstaande voornemen tot ontslag
dezelfde medewerkers betreft, staat het los van deze ´meineed-zaak'.

Bron: Politie Twente