Uit vrees voor ordeverstoringen heeft de burgemeester van Arnhem beperkingen gesteld aan een op 14 mei 2005 in Arnhem te houden demonstratie van de NVU. Deze had als thema : Tegen de toetreding van Turkije in de EU en tegen de Europese Grondwet! Er was een tegendemonstratie aangekondigd op dezelfde dag van de groepering Anti Fascistische Actie. De politie verwachtte dat het plaatsvinden van beide betogingen op dezelfde dag aanleiding zou geven tot ernstige wanordelijkheden. De beperkingen hielden onder meer in dat de demonstratie alleen zou mogen plaatsvinden tussen 09.00 en 11.00 uur op een afgelegen industrieterrein.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem vindt dat echter een te grote inperking van het recht op betoging. Dat recht moet immers deelnemers aan een betoging in staat stellen hun gedachten en gevoelens over maatschappelijke en politieke kwesties op de openbare weg kenbaar te maken aan anderen. Daaraan wordt ernstig afbreuk gedaan als de betoging alleen maar mag plaatsvinden op een afgelegen plaats in de vroege ochtenduren. Eventuele media-aandacht doet daar niet aan af. De overweging dat mogelijke onwettige gedragingen van derden tegenover de deelnemers aan een betoging verstoring van de openbare orde tot gevolg zal hebben, is onvoldoende rechtvaardiging voor een dergelijke beperking.
Van een situatie van bestuurlijke overmacht is hier geen sprake. De voorzieningenrechter merkt verder nog op dat op de overheid - in beginsel - de plicht rust om maatregelen te nemen om een vreedzame betoging te beschermen tegen verstoringen door derden. De voorschriften die betrekking hebben op de locatie en het tijdstip van de betoging zijn geschorst. Dit betekent dat de NVU betoging heeft kunnen plaatsvinden op de aangegeven route en tijd.

bron:Rechtbank Arnhem

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular