De Nederlandse industrie blijft op volle
toeren draaien. De gemiddelde dagproductie was in april bijna 6
procent hoger dan een jaar eerder. De productiegroei was daarmee
net zo groot als in februari en maart dit jaar. De groei van de
industriële productie is na mei 2000 niet eerder zo hoog
geweest. Dit blijkt uit de cijfers die zijn verzameld door het
CBS.

In alle branches van de industrie is meer
geproduceerd dan in april 2006. De toename in de textielindustrie
was met ruim 10 procent het grootst. Ook in de metaalindustrie lag
de toename van de gemiddelde dagproductie duidelijk boven het
gemiddelde van de industrie als geheel.

Voor het bepalen van de
kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken
worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije
maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor
het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder
gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en
seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode
maart-april bijna 1 procent groter dan in de periode
januari-februari.

bron:CBS