De gemiddelde voorverkoop van vuurwerk van
de detailhandel via de website van de vuurwerkwinkel steeg in het
afgelopen jaar 20 procent ten opzichte van verkoop via de
ouderwetse papieren folder. Met de verruiming van de wetgeving voor
dit jaar en de vervroegde voorverkooptermijn vanaf 1 november
jongstleden voorziet vuurwerkwinkel voor het komende jaar een nog
grotere groei. Door deze successen voorziet vuurwerkhandel `de
Kruiterij' een daling van de "illegale" vuurwerkverkopen.

"Negatieve berichten in de trant van :
'meer kruit is meer ongelukken' verwijzen wij naar het rijk der
fabelen", vertelt Maurice Rosbag van De vuurwerkwinkel "Doordat het
vuurwerk groter is qua oppervlakte wordt de stabiliteit ook beter.
De verruiming van de wetgeving en de langere voorverkooptijd die de
vuurwerkwinkel bied zal een daling van het aantal "illegale"
verkopen tot gevolg hebben en er zal meer gecertificeerd vuurwerk
verkocht gaan worden."

Bij de bestelling krijgt de klant via de
postcodeselectie de verkooppunten in de regio waaruit hij of zij
een voorkeur kan aangeven. Vanaf 1 november jongstleden zijn de
lijnen weer open gegaan en kunnen consumenten hun bestellingen
plaatsen. De consument kan nu de bestelling plaatsen, vooraf
betalen en op 28, 29 en 30 december ophalen bij de winkelier. Het
assortiment heeft een aantal aantrekkelijke nieuwe producten en
collecties, mede door de nieuwe wetgeving die een hoger
kruitgewicht toelaat.

Geen extra kosten

Na het plaatsen van de bestelling via de
vuurwerkwinkel wordt de consument via een orderbevestiging per
email op de hoogte gebracht van de bestelling die op het
afgesproken tijdstip kan worden afgehaald. Er zijn dan ook geen
extra kosten aan verbonden voor zowel de verkooppunten als de
consument. De betaling geschiedt via het inmiddels goed
ingeburgerde iDeal, het samenwerkingsverband tussen de vijf grote
Nederlandse banken voor internetbetalingsverkeer. Dit heeft voor de
consument als voordeel dat men geen credit-card nummer hoeft af te
geven en de gegevens beveiligd zijn. Voor de leverancier heeft dit
als voordeel dat de betaling ontvangen is voor de levering en deze
dus geen enkel risico meer loopt. De winkeliers hebben nu meer tijd
om in te spelen op wat de klant wil en kunnen zo door het eigen
verkoopsucces de illegale verkoop weren.

bron:De Vuurwerkwinkel