De politierechter te Amsterdam heeft de voormalige lijsttrekker van Leefbaar Nederland, Haitske van de Linde veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van  150 euro wegens het beledigen van de politicus M.J. Smit. Zij betitelde hem in december 2002 in het televisieprogramma Barend en van Dorp als de grootste neonazi uit de Nederlandse politiek.

De politierechter verwerpt het verweer van de raadsman van verdachte dat vervolging in dit geval een ontoelaatbare inbreuk vormt op het recht van vrije meningsuiting en oordeelt dat de uitlating met name door de toevoeging "de grootste" en de context waarin ze is gedaan, als beledigend kan worden aangemerkt.

Dat de verdachte met haar uitlatingen verwarring bij kiezers over haar partij en die van M. N. Smit wilde voorkomen, kan niet gelden als een rechtvaardiging. Dat had zij ook op een andere manier kunnen doen. Omdat de verdachte inmiddels niet meer in de politiek actief is, is er geen reden om haar een andere straf op te leggen dan gebruikelijk bij belediging van de ene burger door de ander. Omdat het feit bovendien bijna twee en een half jaar geleden heeft plaatsgevonden kan volstaan worden met een geheel voorwaardelijke sanctie.

bron:Rechtbank Amsterdam