Algemeen directeur Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) Nurten Albayrak heeft kennis genomen van de
inhoud van de pardonregeling. Voor een inhoudelijke reactie wacht
zij eerst de besluitvorming in de Tweede Kamer af. Wel is zij blij
dat er nu meer duidelijkheid komt.

'Ik ben blij dat er nu snel duidelijkheid
komt voor veel COA-bewoners. Het spreekt voor zich dat de
pardonregeling voor onze organisatie een grote operatie is, maar
ook feitelijk overeenkomt met ons reguliere werk. Het COA heeft
ruime ervaring met de begeleiding van statushouders. Met de
uitvoering van de pardonregeling zal dit aantal naar verwachting
veel groter zijn dan normaal. Een omvangrijke groep moet worden
voorgelicht over wat dit voor hen gaat betekenen: huisvesting,
inburgering en oriëntatie binnen de Nederlandse samenleving.
Onze voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.'

'Ik heb er alle vertrouwen in dat wij als
COA de praktische uitwerking van de pardonregeling goed in de
praktijk gaan brengen, uiteraard samen met gemeenten en
ketenpartners', aldus algemeen directeur COA Nurten Albayrak.

bron:COA