De kleine synode van de Protestantse Kerk heeft vrijdag 22 september 2006 ingestemd met voorzieningen voor de hersteld hervormde gemeenten in Garderen en Zwartebroek-Terschuur. In Garderen wordt vrijwel het hele vermogen – waaronder de pastorie – overgedragen aan de hersteld hervormde gemeente. Bovendien worden kerkgebouw en verenigingsgebouw in Garderen voor 1 euro per jaar in erfpacht gegeven. In Zwartebroek-Terschuur wordt een deel van het vermogen overgedragen aan de herstelden.

In Garderen en Zwartebroek-Terschuur wilde een aanzienlijk deel van de leden van de hervormde gemeenten na de vorming van de Protestantse Kerk in 2004 geen lid blijven van de hervormde gemeente binnen de verenigde kerk. Zij hebben daarom nieuwe gemeenten gevormd binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De nu door de kleine synode van de Protestantse Kerk vastgestelde voorzieningen zijn bedoeld om een handreiking te doen ten behoeve van nieuw kerkelijk leven dat deze gemeenteleden buiten de Protestantse Kerk in Nederland opbouwen.

Garderen
In Garderen is een overgroot deel van de leden van de hervormde gemeente overgegaan naar de hersteld hervormde gemeente. Om die reden is vrijwel het gehele vermogen, inclusief de pastorie en de begraafplaats, overgedragen aan de hersteld hervormden. Het kerkgebouw van de hervormde gemeente en het verenigingsgebouw “De Rank” zijn voor een symbolisch bedrag van 1 euro per jaar voor 50 jaar in erfpacht gegeven aan de hersteld hervormden. De hervormde gemeente te Garderen behoudt de mogelijkheid de kerk op zondag te gebruiken voor de eredienst en het verenigingsgebouw doordeweeks.

Zwartebroek-Terschuur
In Zwartebroek-Terschuur is ongeveer 2/5 van de hervormde gemeenteleden na de vorming van de Protestantse Kerk overgegaan naar de hersteld hervormde gemeente. De meerderheid behoort tot de hervormde gemeente in de Protestantse Kerk. Aan de herstelde gemeente is zowel kerkrentmeesterlijk als diakonaal vermogen overgedragen. 
 
bron:PKN