De voorzieningenrechter van het college
van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bij uitspraak van vrijdag
22 juni 2007 de ontheffing voor de zogeheten “kustbus”
op het traject Petten – Den Helder geschorst. GS van
Noord-Holland hebben bij besluit van 24 mei jl. aan
touringcarbedrijf Rasch te Hippolytushoef ontheffing verleend op
grond van (artikel 29 van) de Wet personenvervoer 2000 voor het
vervoer met de kustbus. Deze busverbinding is vooral bedoeld voor
strandtoeristen en campinggasten en wordt alleen gedurende de
zomermaanden verzorgd. GS van Noord-Holland verstrekken hiervoor
een subsidie. De ontheffing zou ingaan op 23 juni 2007 en duren tot
9 september 2007.

Connexxion Openbaar Vervoer N.V., houder
van de concessie voor openbaar busvervoer in het betreffende
gebied, heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende ontheffing. Zij
stelt dat de exploitatie van de busdienst door Rasch op dit traject
leidt tot inkomstenderving. Connexxion heeft de
voorzieningenrechter van het College verzocht de ontheffing te
schorsen.

Dit verzoek is toegewezen. De
voorzieningenrechter is van oordeel dat de ontheffing onevenredig
afbreuk doet aan het exclusieve recht dat met de concessie aan
Connexxion is gegeven.

Bron: College van Beroep voor het
bedrijfsleven