De voorzitter van het Indisch Platform, Dr. Ir. H.Th. Bussemaker, heeft de Minister van Economische Zaken mevr. M.J.A. van der Hoeven laten weten dat hij geen gevolg zal geven aan haar uitnodiging om op 25 augustus a.s. aanwezig te zijn bij de herdenking van 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan in de Ridderzaal te Den Haag in aanwezigheid van de Japanse prins Akishino.

Het Indisch Platform erkent weliswaar dat het feit op zich een herdenking waard is. Immers Nederland heeft eeuwen lang als enig westers land een unieke relatie met Japan gehad.
à¢â‚¬à…“Helaas werpt de Tweede Wereldoorlog nog steeds een schaduw over deze goede betrekkingen. Het is U bekend, dat Japan van 1942 1945 Nederlands-Indië heeft bezet en gebruikt voor haar oorlogsdoeleinden, wat geleid heeft tot onbeschrijfelijk leed voor de inwoners van de Indonesische archipel en in het bijzonder voor de grootste Westerse volksplanting van geheel Azië, namelijk die van de circa 300.000 Nederlanders in de archipel. Helaas hebben opeenvolgende regeringen nagelaten, de getroffen Nederlanders hiervoor te compenseren. Dit heeft in de Indische gemeenschap geleid tot grote bitterheid en frustratie, schrijft voorzitter Bussemaker aan de Minister.

De aanwezigheid van IP-voorzitter Bussemaker zou door de leden van de Indische gemeenschap in Nederland uitgelegd kunnen worden als impliciete steun aan de houding van de Japanse regering in deze zaak. Daarmee zouden oude wonden weer open gaan bij hen, die de Japanse bezetting hebben mee gemaakt en nu nog leven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Nadere informatie omtrent het bovenstaande wordt u graag verstrekt door Ton te Meij, persvoorlichter van het Indisch Platform, 020 453 66 40 en/of door Frank D.P.M. Lether van Presstige Public Relations, die via 033 245 00 70 bereikbaar is.

Den Haag, 24 augustus 2009

Website: http://www.hetindischplein.nl