Op vrijdag 20 mei 2005 om 10.00 uur luidt de heerJan Zijlstra de bel ter opening van de Alkmaarse kaasmarkt. Zijlstra nam onlangs afscheid als voorzitter van het bestuur van de Stichting Hollands Kaasmuseum in Alkmaar. Voorafgaand aan de kaasmarkt wordt de heer Zijlstra ontvangen in het stadhuis door de heer A.M. Godijn, wethouder havens en markten.

Jan Zijlstra is als bestuurder zeer actief betrokken geweest bij het Kaasmuseum, dat is gevestigd in het hartje van kaasstad Alkmaar in het monumentale Waaggebouw. Het museum toont de bereiding van zuivelproducten door de eeuwen heen, de handel en het leven op het platteland. De collectie bestaat ondermeer uit historische gebruiksvoorwerpen, film, beeldmateriaal en schilderijen.

Jan Zijlstra (71) was voorzitter van het bestuur van Stichting Kaasmuseum vanaf 1988.
Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ingrijpende verbouwing van het Waaggebouw midden jaren negentig, ten behoeve van VVV en Kaasmuseum.
Met name leverde hij een bijdrage aan de vernieuwing van het Kaasmuseum en was hij actief in de fondsenwerving. Jan Zijlstra is inmiddels als voorzitter opgevolgd door Cees Ippel, directeur van Rabobank Alkmaar e.o.

Beroepsmatig was Zijlstra actief als consulent rundveehouderij van het Ministerie van Landbouw in de provincie Noord-Holland. Zijlstra is voorts bestuurslid van Stichting het Hollands Zuivelarchief en de stichting Veeverbetering Noord-Holland. Ook is Zijlstra bekend als schrijver van het boek "Paradijs der runderen" met daarin de geschiedschrijving van de rundveeverbetering in Noord-Holland.

Na het luiden van de bel krijgt de heer Zijlstra een rondleiding over de kaasmarkt en wordt een bezoek gebracht aan de kaasdragerskamer.

bron:Gemeente Alkmaar