Elf jaar lang was hij het gezicht van de Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie. Maar nu neemt drs. E.C.Veldhuis (Emil) afscheid als voorzitter. De landelijke vakbond pur sang is onder zijn leiding gelieerd aan veel organisaties en overlegconstructies.

Hij stond mede aan de wieg van de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie. Met verve trok hij de kar. Met meer of minder succes bestookte hij bewindslieden en Tweede Kamerleden.  Grote triomfen vierde de PCSO onder zijn leiding met het onderzoeksbureau Search Primair. Mede door de uitkomst van de uitkomst van een onderzoek naar de leerlinggebonden financiering werd de invoering van het rugzakje op het laatste nippertje een jaar uitgesteld. 
 
Een kort overzicht van zijn carrià¨re in het onderwijs. Opleiding Jan van Nassau kweekschool te Utrecht. Và³à³r zijn militaire dienst gaf hij zo nu en dan les aan een lomschool en was hij leraar aan de Christelijke ITO-school  (1965). Na zijn diensttijd gaf hij les aan een lagere school in Soest, vervolgens vertrok hij naar de christelijke lomschool in Leiden. In 1971 werd hij hoofd van de school verbonden aan een herstellingsoord voor langdurige zieke kinderen (Egmond aan Zee). Twee jaar later al bekleedde hij dezelfde functie aan een school in Zeist, tot aan zijn FPU. 
Van 1986 tot 1994 was Veldhuis gemeenteraadslid voor het CDA in de gemeente Woudenberg.

bron:PSCO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular