VVD partijvoorzitter Jan van Zanen heeft donderdag te horen gekregen dat hij wordt voorgedragen voor het burgemeesterschap van Amstelveen. Jan is hier erg verheugd over en voelt zich bijzonder vereerd.

Als deze voordracht door minister Remkes (BZK) wordt gehonoreerd, gaat Jan van Zanen naar alle waarschijnlijkheid in juni aan de slag. Mocht hij worden benoemd, dan heeft dit geen consequenties voor zijn voorzitterschap van de VVD. Een burgemeestersbaan in Amstelveen laat zich zeker combineren met het voorzitterschap van een landelijke politieke partij als de VVD

bron:VVD