Koninklijke Vopak N.V. maakt bekend dat het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten in het eerste kwartaal van 2005 stijgt met 22% tot EUR 42,2 miljoen (2004: EUR 34,7 miljoen). Het effect van bijzondere posten in het eerste kwartaal van 2005 was EUR 4,3 miljoen negatief (2004: EUR 1,6 miljoen positief). Hierin inbegrepen is een last van EUR 3,0 miljoen voor een voorziening voor reorganisatie bij het bedrijfsonderdeel binnentankvaart chemie. Het bedrijfsresultaat (EBIT) over het eerste kwartaal van 2005 bedraagt EUR 37,9 miljoen (2004:EUR 36,3 miljoen).

De stijging van het bedrijfsresultaat is volgens VOPAK toe te schrijven aan de voortzetting van de positieve ontwikkelingen binnen de divisies Azië en Olie EMEA. Daarnaast zijn de resultaten van de divisies Chemie EMEA en Noord-Amerika duidelijk verbeterd ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2004. Latijns-Amerika blijft licht achter in vergelijking met de resultaten van het eerste kwartaal van 2004.

In de oliemarkt heeft de structurele onbalans tussen productie- en consumptielocatie een positief effect op de vraag naar olie-opslagcapaciteit. Voorts is er in de oliemarkt een toenemende vraag naar nieuwe schonere olieproducten. Deze trend tot productdiversificatie versterkt de geografische onbalans en leidt mede daardoor tot een verdere toename van de vraag naar olie-opslagcapaciteit. Een bijkomend positief effect van deze diversificatie is de toegenomen vraag van klanten naar additionele diensten zoals het bijmengen (blenden) van verschillende kwaliteiten olieproducten. In de chemiemarkt zorgt een hogere productie bij Vopaks klanten voor stijgende vraag naar
opslagcapaciteit. In de meer volwassen markten van Noord-Amerika en Europa vertaalt dit zich naar meer vraag naar spot-opslagcapaciteit en hogere volumes bij termijncontracten.

Vopak verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten over het jaar 2005 zal toenemen met 6 tot 10% (2004: EUR 151,0 miljoen). 
 
bron:VOPAK
 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular