De voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam heeft op 26 mei 2005 de kunstenaar Henk Schiffmacher in een kort geding tegen de VARA in het ongelijk gesteld. Het geschil ging over het gebruik in het decor van het programma Kopspijkers van delen van afbeeldingen uit het boek "1000 Tattoos".

De rechter stelt vast dat onvoldoende aannemelijk is dat er tussen de VARA en Henk Schiffmacher een overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan de laatste voor een bedrag van à¢?¬ 5.000 zou afzien van verdere aanspraken. Hij komt echter ook tot de conclusie dat Schiffmacher niet heeft kunnen aantonen dat hij de auteursrechten bezit op de afzonderlijke afbeeldingen die zijn gebruikt en ook niet op de verzameling afbeeldingen als geheel die in het boek is opgenomen. Zo wordt hij bij de afbeeldingen in het boek, waarvan hij zegt de fotograaf te zijn, niet als zodanig vermeld.

bron:Rechtbank Amsterdam