De gemeente Assen en een
projectontwikkelaar uit Bussum hebben begin 2003 een
intentieovereenkomst “Ontwikkeling Cultureel Kwartier
Assen” gesloten over de ontwikkeling van De Kolk te Assen.
Het gaat hierbij om een nieuw te bouwen complex met een theater,
bioscoop, horeca etc. en winkels en woningen. Begin 2005 heeft de
gemeente de projectontwikkelaar bericht, dat zij de samenwerking
niet wil voortzetten.

De projectontwikkelaar verzet zich
hiertegen en stelt dat de gemeente hiermee in strijd met de
overeenkomst en onrechtmatig heeft gehandeld. De
projectontwikkelaar vordert daarom schadevergoeding voor gemaakte
kosten en gederfde winst.

De rechtbank is van oordeel dat het de
gemeente Assen vrij stond de samenwerking te beëindigen en
wijst de vordering af.

Bron: Rechtbank Assen