De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen van prinses Margarita tegen haar echtgenoot E. de Roy van Zuidewijn grotendeels toegewezen. De rechtbank verbiedt de Roy van Zuidewijn om informatie die is ontleend aan het door de prinses opgenomen gesprek met haar tante de koningin openbaar te maken.
De rechtbank gebiedt hem voorts om de geluidsbanden of kopieën of typoscripten daarvan – zodra hij daarover kan beschikken- af  te geven aan de advocaat van de prinses. Dit op straffe van verbeurte van een dwangsom van respectievelijk € 50.000 en € 10.000. De tegenvorderingen van de Edwin de Roy van Zuidewijn worden afgewezen.
Bron: Centrale redactie rechtspraak.nl