Bij het LAKS kwamen de afgelopen dagen ook veel klachten binnen over vraag 16 van economie 1,2 van havo. Er zouden fouten staan in figuur 2. In de vraag moest het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Belgie berekend worden door het aantal inwoners te vermenigvuldigen met het BBP per hoofd van de bevolking. Kandidaten die ter controle het BBP van Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijg uitrekenenden (waarvan alle gegevens in figuur 1 vermeld stonden), leken daar verkeerde antwoorden uit te krijgen.

De gegevens die vermeld stonden bij Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bleken niet te kloppen. Als leerlingen het BBP per hoofd van de bevolking vermenigvuldigen met het aantal inwoners, kwam er een ander BBP uit dan vermeld stond.
Hoewel de Centrale Examen Commissie Vaststelling (CEVO) toe heeft gegeven dat de gegevens fout zijn, vond zij de fout niet ernstig genoeg om tot ongeldig verklaring van de vraag over te gaan. Bij de normeringsvergadering zal rekening gehouden worden met hoe de vraag door leerlingen gemaakt is.
 
 
bron:LAKS