Deze maand is vredesorganisatie Euro's voor Vrede begonnen met de bouw van een online aandelenspel voor scholieren, met de wederopbouw van Uruzgan als thema. De organisatie wil met het spel bereiken dat jongeren zich verdiepen in de Nederlandse militaire missie in de Afghaanse provincie.

Beleidsmedewerker Christian Laheij van Euro's voor Vrede verwacht de nodige kritiek naar aanleiding van controversiële koppeling van aandelenhandel aan een riskante vredesmissie, maar vreest deze niet. 'De aandelenmarkt stimuleert dat jongeren inzicht krijgen in de complexiteit van werken aan vrede en veiligheid in een conflictgebied', stelt Laheij.

Markt voor Vrede

Het idee doet denken aan een initiatief van het Pentagon, dat in 2003 een termijnmarkt  voor politieke risico's ontwikkelde. Op de markt zou men onder meer kunnen handelen in de kans dat het koningshuis van Jordanië omvergeworpen werd. De plannen maakten een storm van kritiek los, waarna het plan werd afgeblazen.

Laheij meent echter dat zijn aandelenmarkt, genaamd Markt voor Vrede, niet onethisch is. 'Op onze markt kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs en van ROC's via een website handelen in het percentage Nederlanders dat op 16 februari 2007 denkt dat de wederopbouw van Uruzgan binnen afzienbare tijd zal worden gerealiseerd. Je handelt dus niet zoals bij het Pentagon in een negatieve vraagstelling. Integendeel, handelaren worden hopelijk aangezet tot overdenking van een positief proces: de wederopbouw van Afghanistan. Om goed te scoren is het voor de leerlingen cruciaal de ontwikkelingen in
Uruzgan goed te kunnen inschatten en het nieuws op de voe t te volgen.'

Objectiviteit

Via het aandelenspel beoogt Euro's voor Vrede dat leerlingen spelenderwijs hun inzicht vergroten in zaken als 'wederopbouw in een conflictgebied' en 'hoe komt de publieke opinie tot stand'. Bovendien zouden de leerlingen ook inzicht krijgen in de werking van aandelenmarkten.

De vraag is echter hoe objectief een lesprogramma van vredesorganisatie is, met een militaire missie als onderwerp. 'Onze motieven zijn oprecht. We zijn bang dat de berichtgeving over de missie naar Uruzgan wordt overheerst door 'vuurwerk', zeker wanneer de situatie ter plekke verergert,' antwoordt Laheij. 'Dat zie je nu al en dat is jammer, omdat de berichten ten koste gaan van aandacht voor wat wel goed gaat. Op tal van plekken werken soldaten hard aan wederopbouw, net zoals ontwikkelingswerkers. Op de website van Markt voor Vrede zullen we een breed scala aan informatie aanbieden, waarin alle
invalshoeken aan bod komen.'

Onderwijs

De markt gaat begin januari 2007 van start, met een looptijd van zes weken. Markt voor Vrede is geschikt als lesstof, als onderwerp voor vakoverstijgende projecten en als onderdeel van het competentiegericht onderwijs. Deelname is alleen voor scholen en gratis.

Er is nog ruimte voor docenten, die met hun leerlingen willen deelnemen. De eerste tien aanmelders krijgen een gratis introductieles over de werking van de markt. 

bron:Euros voor vrede