Afgelopen nacht heeft de
Vreemdelingenpolitie Bergen op Zoom met ondersteuning van de
arbeidsinspectie een controle gehouden in het kader van de Wet Arbeid
Vreemdelingen in de bakkerijen.
In totaal werden in Roosendaal en Bergen op zoom zeven bakkerijen in de
nachtelijke uren gecontroleerd. Bij vier van hen werden in totaal zes
werknemers aangetroffen die geen arbeid mochten verrichten. Ook werd
een man op een woonadres aangetroffen, die niet in Nederland mag
verblijven.

In een bakkerij in Bergen op Zoom is een 35-jarige Turkse man
aangetroffen, die daar niet mocht werken. Hij had wel verblijfsrecht in
Nederland omdat zijn procedure nog in behandeling is. De werkgever
wordt hiervoor door de arbeidsinspectie bekeurd.

Bij een tweede bakkerij in Bergen op Zoom werd een 36-jarige Turkse man
aangetroffen. Hij had geen verblijfsrecht in Nederland en mocht dus ook
niet werken. Tijdens het ingestelde onderzoek naar deze man troffen zij
op een andere locatie nog een 37-jarige Turkse man aan die ook niet in
Nederland mocht zijn. Bij een derde bakkerij in Bergen is een 29-jarige
man uit Algerije werkend aangetroffen. Hij heeft geen paspoort en geen
verblijfsrecht. Alle drie de mannen zijn in vreemdelingenbewaring
gesteld om uiteindelijk Nederland te verlaten.

In Roosendaal werd een bakkerij gecontroleerd waar drie Bulgaarse
mannen in de leeftijd van 33, 35 en 39 jaar, in het deeg aan het kneden
waren. De heren waren al langere tijd in Nederland op zoek naar werk.
Ook waren zij al eerder in Nederland geweest. Ze hadden zich niet
aangemeld en werkten zonder tewerkstellingsvergunning. De werkgever is
daarvoor aansprakelijk en wordt door de Arbeidsinspectie bekeurd. De
heren, wel keurig in het bezit van een paspoort, zijn wel in
vreemdelingenbewaring gesteld en worden op zeer kort termijn
teruggestuurd naar Bulgarije.  

Bron: Politie Midden en West Brabant