Met ingang van 1 juli 2005 zullen vijf grote verzekeraars de vergoeding van 3 belangrijke medicijnen in Nederland beperken. Van de stoffen Omeprazol, Simvastatine en Pravastatine, zullen per 1 juli alleen nog maar van een beperkt aantal merken afgeleverd mogen worden voor een periode van 6 maanden.

De BOA ( stichting belangenbehartiging openbare apothekers) verwacht dat op korte termijn nog veel meer medicijnen in zo'n beperkend systeem zullen worden opgenomen. Consequentie voor de gebruikers van deze medicijnen is dat zij om de zoveel maanden van tablet zullen moeten veranderen, omdat hun verzekering het medicijn wat zij gebruiken niet langer meer vergoedt.

Meer ongelukken en mogelijk meer doden.
De artsen en apothekers verwachten dat er meer ongelukken en mogelijk meer doden door verkeerd medicijngebruik zullen vallen, doordat gebruikers de wisselende medicijnen niet meer uit elkaar kunnen houden. Ook wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat veelvuldig 'switchen' van medicijn onverantwoorde risico's met zich meebrengt. Er dreigt een enorme administratieve chaos vanwege de nieuwe machtigingseisen. Patiënten mogen in een aantal gevallen namelijk wel hun oude medicijnen blijven gebruiken, maar dan moeten zij een speciale machtiging hebben van hun verzekering. Op grond waarvan die machtiging al of niet wordt verleend is volstrekt onduidelijk. Door dit nieuwe beleid van de verzekeraars kunnen zij straks bepalen welke medicijnen worden vergoed. Artsen en apothekers worden zo buiten spel gezet bij de keuze van het meest geschikte medicijn voor een patiënt.

Stichting Belangenbehartiging Openbare Apothekers (BOA)
Stichting BOA behartigt de belangen van de zelfstandig gevestigde apotheker. De stichting zet zich in voor hoogstaande farmaceutische zorg en een gezonde bedrijfsvoering in de apotheek, nu en in de toekomst. Stichting BOA voorziet in deze brede belangenbehartiging wegens de steeds verdergaande ketenvorming in de branche en een toenemend aantal nieuwe toetreders. Stichting BOA telt op dit moment 250 aangesloten apothekers.

bron:BOA