Per dinsdag 1 mei 2007 gaan de grenzen
open voor werknemers uit Polen en andere landen uit Midden- en
Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn
toegetreden. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft dit besloten. Het besluit staat vrijdag in de
Staatscourant.

Voor werknemers uit Polen, Slowakije,
Hongarije, Tsjechië, Slovenië, Estland, Letland en
Litouwen hoeven werkgevers voortaan geen tewerkstellingsvergunning
meer aan te vragen. Sinds vorig jaar waren de eisen voor een aantal
sectoren al versoepeld.

Om het vrij verkeer mogelijk te maken
heeft minister Donner afspraken gemaakt om te bereiken dat
werknemers uit de nieuwe lidstaten gelijk loon voor gelijk werk en
verantwoorde huisvesting krijgen. Dit voorkomt oneerlijke
concurrentie met Nederlandse werknemers. Zo kunnen werkgevers die
minder dan het minimumloon betalen een boete krijgen die tot 6700
euro kan oplopen en die bij herhaling nog hoger uitvalt. Daarnaast
gaan de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en sectorale sociale
partners, nog beter samenwerken om de ontduiking van het
minimumloon te bestrijden.

Minister Donner gaat met de
Belastingdienst en gemeenten overleggen of gemeenten adresgegevens
kunnen krijgen die zij nodig hebben voor de handhaving van het
huisvestingsbeleid. Minister Donner bevordert een pilot van de
Belastingdienst en de gemeente Den Haag om tot gegevensuitwisseling
te komen.

bron:SZW