Freepublicity.nu is een initiatief van Symbio6. Dit adviesbureau richt zich primair op creatief denken en verandermanagement. Bij veel van onze opdrachten speelt het genereren van publiciteit een rol. Dit is de reden dat wij ons hebben verdiept in freepublicity. Symbio6 kent ondertussen de mogelijkheden, maar ook beperkingen, van freepublicity.

Publiciteit = nieuwe invalshoeken

Vrije publiciteit is meer dan het (massaal) mailen van persberichten. Het gaat vooral om de nieuwswaarde. Dit betekent dat nieuwe invalshoeken een belangrijke succesfactor zijn. Creatief denken kan u daarbij helpen. Als Symbio6 hebben wij ons gespecialiseerd de combinatie van creatief denken en freepublicity.
Onze aanpak

1. Bewustwording: Wat is freepublicity en waar liggen kansen?
2. Probleemanalyse: Wat is het probleem achter het probleem? Wat zijn de communicatiedoelen?
3. Doelgroepanalyse
4. Brainstorm: Inventariseren mogelijkheden om publiciteit te genereren.
5. Opstellen plan publiciteitscampagne: Bepalen van een strategie en het komen tot keuzes binnen de gegeven randvoorwaarden. Wie doet wat wanneer?
6. Uitvoering publiciteitscampagne

Op zoek naar nieuwe invalshoeken voor meer publiciteit ? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Website: http://www.freepublicity.nu