Bonafide werkgevers uit de Europese Unie worden niet meer verplicht om vooraf
tewerkstellingsvergunningen aan te vragen als ze in ons land een dienst verrichten met eigen werknemers uit Polen of andere landen waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt. Vanaf 1 december is er, met uitzondering van onder andere uitzendarbeid, alleen nog maar een meldingsplicht.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet met dit besluit, dat vandaag in het Staatsblad staat, de deur voor het vrije verkeer van diensten in de Europese Unie verder open, maar handhaaft het beleid om misbruik en malafide praktijken te bestrijden.

In het huidige systeem moeten dienstverleners uit de Europese Unie vooraf
tewerkstellingsvergunningen aanvragen als ze in ons land aan de slag willen met eigen werknemers uit landen waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt. Ondernemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie klaagden hierover bij de Europese Commissie. De vergunningplicht zou vrij verkeer van diensten belemmeren.

Het kabinet heeft besloten de regels te versoepelen, maar vast te houden aan een strenge bestrijding van malafide ondernemers en oneerlijke concurrentie. De vergunningplicht verdwijnt voor bonafide dienstverleners uit de Europese Unie, die hier tijdelijk willen werken met Polen en andere werknemers voor wie het vrije verkeer van werknemers (nog) niet geldt. Ze hoeven zich voortaan vooraf alleen nog maar te melden bij de Centrale organisatie voor werk en inkomen, CWI. Daarbij moeten ze gegevens verstrekken over hun bedrijf, over de identiteit van hun werknemers en over de dienst die ze in Nederland gaan verrichten. Deze informatie maakt een doelmatig toezicht in ons land mogelijk.

De versoepeling geldt niet voor uitzendarbeid. Ook 'postbusondernemingen' blijven
verplicht om vooraf tewerkstellingsvergunningen aan te vragen. De Arbeidsinspectie zal misbruik van de versoepeling bestraffen. Ondernemingen die onterecht geen tewerkstellingsvergunningen aanvragen, kunnen boetes krijgen van 8000 euro per werknemer zonder de vereiste vergunning. Op het niet naleven van de meldingsplicht
komt een boete van 1500 euro te staan.

bron:SZW