De rechtbank in Den Bosch heeft maandag 10 november geoordeeld dat laster, leugens en verdachtmakingen op de site www.stelling.nl mogen blijven staan in het kader van vrijheid van meningsuiting.

Essence Trainingen B.V. daagde in oktober Stelling.nl voor de rechter daar zij onwaarheden en

valse informatie verspreidt op haar website over de trainingen en trainers van Essence.

Stelling.nl site schopt tegen alles wat los en vast zit. Vergelijk de site witheet.com.

Beiden zijn eerder voor de rechter gedaagd en veroordeeld. Ook deze zaken draaiden om vrijheid van meningsuiting.

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk rechtà¢â‚¬¦.maar hoever mag je daar in gaan?

Waar liggen de grenzen? Wie bepaalt ze? Binnen de rechtspraak in Nederland is sprake van een grijs gebied, een uitspraak kan alle kanten op gaan. Soms wordt niet eens naar de inhoud van de teksten gekeken, maar wordt puur op het principe van vrijheid van meningsuiting alle ruimte gegeven om te schrijven wat men wil, waar of onwaar, en dit gaat ten koste van de goede naam van mensen, resultaten van een bedrijf of organisatie. Mensen die trainingen hebben gedaan en gunstige resultaten bereiken op het gebied van carrià¨re en werk, verbeterde familie relaties, toegenomen zelfvertrouwen, weten wat je wilt, meer geduld met de kinderen, assertiviteit, meer energie, meer eigen verantwoordelijkheid tot succesvol eindelijk- een eigen bedrijf oprichten. Die door de valse berichtgeving en eenzijdige ´getuigenverklaringen´ op Stelling.nl hinder ondervinden op hun werk en in hun relaties. Er zijn voorbeelden van mensen die een promotie zijn misgelopen, met ontslag zijn gedreigd, met echtscheiding zijn bedreigd.

De discussie over vrijheid van meningsuiting laait regelmatig op als het gaat over discriminatie of godsdienst. Op internet zijn echter zoveel meningen, valse informatie, beledigingen te vinden over mensen, bedrijven, organisaties en groepen. Nogmaals, waar ligt de grens?

De rechtbank meldt in zijn vonnis dat gezien de doelstelling van Stelling.nl à¢â‚¬à…“via het openbaar maken van feiten, het geven van achtergrondinformatie en het plaatsen van discussiestukken, het verzet tegen misstanden in de maatschappij aan te wakkeren en een platformfunctie te vervullen voor actiegroepen in Den Bosch, de door Essence gewraakte artikelen als perspublicatie dienen te worden beschouwd. Wat voor pers is het als dit soort eenzijdige berichtgeving klakkeloos op een site kunnen worden geplaatst? Is het een vrijbrief om valse informatie te verspreiden? Insinuaties en verdachtmakingen uitgebreid op je site te zetten? Waar is het principe van hoor en wederhoor? Waar ligt de grens tussen informeren en smaad?