De rechtbank 's-Hertogenbosch heeft
maandagochtend twee mannen uit Boxmeer vrijgesproken van smaad. De
mannen verspreidden op carnavalsmaandag 27 februari 2006 een
krantje onder de naam Daklozenkrant Boxmeer. In het krantje stond
een aantal zogenaamd politiek getinte artikelen en afbeeldingen van
personen uit de politiek van Boxmeer. Ook was er een gefingeerd
interview opgenomen met de aangever van smaad, destijds
gemeenteraadslid van de gemeente Boxmeer. Bij dat artikel stonden
afbeeldingen met een sado-masochistisch karakter,waarbij werd
aangeduid dat deze afbeeldingen afkomstig waren uit het fotoalbum
van de aangever.

De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk
is geworden dat de twee mannen de eer en goede naam van het
voormalige gemeenteraadslid opzettelijk wilden aantasten of hem
opzettelijk wilden beledigen. De uitlatingen en foto’s kunnen
in het normale maatschappelijke verkeer als beledigend worden
opgevat, maar in het onderhavige geval kunnen ze niet als
smaadschrift dan wel belediging worden gekwalificeerd. De rechtbank
stelt dat een en ander bezien moet worden in de context van
carnaval, waarbij het voor de lezers van het krantje zonder meer
duidelijk moet zijn geweest dat het hier niet ging om een serieuze
(journalistieke) uiting, temeer omdat de aangever niet de enige
lokale politicus is die in het krantje figureert. Ook acht de
rechtbank van belang dat de aangever zowel als politicus als
columnist in een lokaal verschijnende krant bepaald niet
terughoudend zijn mening over andere lokale politici geeft.

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch